תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 8
16%
מגדר
96 / 36
38%
כללי
175 / 39
23%