תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 28
61%
מגדר
96 / 35
37%
כללי
175 / 38
22%