תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 27
59%
מגדר
96 / 34
36%
כללי
175 / 37
22%