תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 26
52%
מגדר
96 / 33
35%
כללי
175 / 36
21%