תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 7
15%
מגדר
96 / 32
34%
כללי
175 / 35
20%