תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 25
55%
מגדר
96 / 31
33%
כללי
175 / 34
20%