תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 24
53%
מגדר
96 / 30
32%
כללי
175 / 33
19%