תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 23
50%
מגדר
96 / 29
31%
כללי
175 / 32
19%