תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 22
44%
מגדר
96 / 28
30%
כללי
175 / 31
18%