תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 21
42%
מגדר
96 / 27
29%
כללי
175 / 30
18%