תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 20
40%
מגדר
96 / 26
28%
כללי
175 / 29
17%