תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 19
38%
מגדר
96 / 25
27%
כללי
175 / 28
16%