תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 18
40%
מגדר
96 / 24
25%
כללי
175 / 27
16%