תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 6
12%
מגדר
96 / 23
24%
כללי
175 / 26
15%