תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 2
4%
מגדר
79 / 3
4%
כללי
175 / 25
15%