תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 17
37%
מגדר
96 / 22
23%
כללי
175 / 24
14%