תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 16
32%
מגדר
96 / 21
22%
כללי
175 / 23
14%