תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 1
2%
מגדר
79 / 2
3%
כללי
175 / 22
13%