תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 15
33%
מגדר
96 / 20
21%
כללי
175 / 21
12%