תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 14
31%
מגדר
96 / 19
20%
כללי
175 / 20
12%