תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 13
29%
מגדר
96 / 18
19%
כללי
175 / 19
11%