תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 5
10%
מגדר
96 / 17
18%
כללי
175 / 18
11%