תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 12
24%
מגדר
96 / 16
17%
כללי
175 / 17
10%