תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 11
24%
מגדר
96 / 15
16%
כללי
175 / 16
10%