תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 4
8%
מגדר
96 / 14
15%
כללי
175 / 15
9%