תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 10
20%
מגדר
96 / 13
14%
כללי
175 / 14
8%