תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 9
18%
מגדר
96 / 12
13%
כללי
175 / 13
8%