תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 8
18%
מגדר
96 / 11
12%
כללי
175 / 12
7%