תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 3
6%
מגדר
96 / 10
11%
כללי
175 / 11
7%