תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 1
2%
מגדר
79 / 1
2%
כללי
175 / 10
6%