תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 2
4%
מגדר
96 / 9
10%
כללי
175 / 9
6%