תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 7
16%
מגדר
96 / 8
9%
כללי
175 / 8
5%