תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 6
12%
מגדר
96 / 7
8%
כללי
175 / 7
4%