תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 5
11%
מגדר
96 / 6
7%
כללי
175 / 6
4%