תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 1
2%
מגדר
96 / 5
6%
כללי
175 / 5
3%