תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 3
6%
מגדר
96 / 3
4%
כללי
175 / 3
2%