תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 2
4%
מגדר
96 / 2
3%
כללי
175 / 2
2%