תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 7
78%
מגדר
234 / 234
100%
כללי
268 / 268
100%
פסול
הערות