תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 16
100%
מגדר
234 / 233
100%
כללי
268 / 267
100%