תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 18
79%
מגדר
234 / 232
100%
כללי
268 / 266
100%