תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
34 / 34
100%
כללי
268 / 265
99%