תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 6
67%
מגדר
234 / 231
99%
כללי
268 / 264
99%