תוצאה
אישי
קטגוריה
1 / 2
200%
מגדר
34 / 33
98%
כללי
268 / 263
99%