תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 2
67%
מגדר
34 / 32
95%
כללי
268 / 261
98%