תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 5
56%
מגדר
234 / 229
98%
כללי
268 / 260
98%