תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 14
700%
מגדר
34 / 31
92%
כללי
268 / 258
97%