תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 4
45%
מגדר
234 / 225
97%
כללי
268 / 255
96%