תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 5
84%
מגדר
34 / 30
89%
כללי
268 / 253
95%