תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 3
34%
מגדר
234 / 223
96%
כללי
268 / 252
95%