תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 121
527%
מגדר
234 / 221
95%
כללי
268 / 250
94%